Annonse

Bladet Samler & Antikkbørsen har vist sin viktige berettigelse i 29 år. Inklusiv enkelte ekstranummer til abonnenter har det blitt produsert nær 200 blader og sidetallet nærmer seg raskt 15.000. Mange trofaste abonnenter har tatt vare på samtlige blader, og nye abonnenter prøver iherdig å få tak i utgaver de mangler. Rubrikkannonser, markeder, messer og auksjoner utgjør et viktig annenhåndsmarked for tidligere blader.

Bladet har inneholdt aktuelle reportasjer fra auksjoner og messer, og Lesernes Marked har vært et populært innslag i bladet.

Det som lever ut over nuet, er imidlertid de mange solide artiklene som bladet har presentert i alle år. De første årene mest korte artikler på to-tre sider. Senere har artiklene blitt fyldigere, og representerer et viktig tilskudd til en mager litteratur om norske antikviteter og samlegjenstander.

Mange har ønsket en oversikt over de mange solide artiklene som Samler & Antikkbørsen har presentert. Her kommer den!

Det har vært et tidkrevende, men lærerikt og interessant arbeid å gå gjennom nærmere 15.000 sider. Noe over 600 artikler har kommet med i oversikten, men likevel er det mye mer som burde vært med, og det har sikkert sneket seg inn noen feil, men i vår digitale verden kan det rettes opp, og oversikten kan suppleres etter hvert som nye blader ser dagens lys.

Jeg har lagt til grunn noen kriterier for at en artikkel skal komme med i oversikten. For det første må de være av solid lengde. Dernest må de inneholde kun ett eller få emner. Temaer hvor priser er tatt med, har også fått en viss prioritet.

Nå kan du finne ut i hvilket nummer postkortene av Kjell Aukrust med de høye auksjonsprisene ble presentert. Du kan lett lete deg fram til de systematiske oversiktene over alle kannene fra PP, og du kan finne ut hvor de ulike designerne ble presentert.

Oversikten er ordnet i emnegrupper og artiklene er satt opp kronologisk. Emnene blir presentert alfabetisk.God fornøyelse!!

Med samlerhilsen fra Tor Buaas

Mer info HER

Del siden med andre:

Annonse

Annonse